+48 22 331 00 51
ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa

Przemysł i produkcja

apla_przem

Firma InfoConsulting przygotowała dla spółek przemysłowych szereg rozwiązań, dopasowanych do rodzaju produkcji, wielkości firmy, złożoności procesów oraz kultury organizacyjnej.

InfoConsulting wie, że w zmieniającej się błyskawicznie rzeczywistości oraz wciąż rosnącej konkurencji kluczowe jest:

 • efektywne planowanie produkcji w zakresie posiadanych zasobów (maszyn i ludzi) oraz dostaw surowców i produktów do klientów końcowych
 • możliwość szczegółowej analizy kosztów produkcji i reagowanie na zmiany rynkowe oraz technologiczne
 • wsparcie w zakresie procesu ofertowania – kalkulacja kosztów produkcji do oferty
 • bieżące monitorowanie produkcji i szybkie reagowanie na pojawiające się problemy
 • traceability – śledzenie partii surowców, komponentów, półproduktów i produktów
 • nadzór jakościowy nad surowcami oraz półproduktami i produktami
 • długoterminowe planowanie produkcji – prognozowanie popytu
 • planowanie projektowe - bieżące śledzenie postępów realizacji projektu oraz kosztów i przychodów

Konsultanci InfoConsulting dbają, aby wdrożenie systemu przebiegało w ścisłej współpracy z pracownikami firmy, zapewniając tym samym zrozumienie funkcjonowania systemów oraz ich odpowiednią, samodzielną obsługę.
 

Rozwiązania dedykowane dla przemysłu i produkcji:

ERP

Zaproponowane rozwiązania ERP pozwolą na efektywne planowanie potrzeb materiałowych oraz długoterminowe planowanie produkcji.

Dzięki rozwiązaniu możliwe jest prognozowanie popytu na produkty przedsiębiorstwa oraz kalkulacja kosztów produktów a także analizy rzeczywistych kosztów produkcji na dowolnym poziomie szczegółowości i w wielu wariantach.

ERP pozwoli na efektywną realizację procesów projektowych zachodzących w przedsiębiorstwie, w tym harmonogramowanie, raportowanie i planowanie zasobów produkcji.

Nadzór jakościowy nad surowcami, półproduktami i produktami zapewni sukces biznesowy, eliminując niepotrzebne straty oraz wzmacniając pozytywny wizerunek u klientów.

Więcej …

BI i Big Data

Rozwiązania BI i Big Data zapewniają pełną obsługę potrzeb analityczno – raportowych  poprzez interaktywne analizy, pulpity menadżerskie oraz karty wyników wraz z ich udostępnieniem jako aplikacje mobilne. Proponowane rozwiązanie to kompletna platforma klasy Business Intelligence dająca jednocześnie możliwości prowadzenia własnych aktywności w tym zakresie poprzez tworzenie jej nowych elementów.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań analitycznych ABS BI oraz technologii Big Data możliwe jest prowadzenie analizy procesów produkcyjnych w trybie rzeczywistym wraz z pełną analizą poszczególnych parametrów produkcji. W przypadku wykrycia odchyleń system pozwala na niezwłoczną ich korektę lub modyfikację, umożliwiając eliminację potencjalnych strat w tym zakresie.

Rozwiązania te umożliwiają prowadzenie bardzo złożonych symulacji w oparciu o modelowanie predylekcyjne i analizę bardzo dużych zbiorów informacji.

Więcej ...

CRM

Oferowany przez InfoConsulting system CRM to nowoczesne rozwiązanie dające pełny obraz współpracy z klientami - 360 st. Firmy zyskują pełny obraz relacji z klientem, otrzymując mierzalne raporty, aby można było skutecznie nimi zarządzać. Dzięki CRM zyskują one:

 • Możliwość trafnego podejmowania decyzji biznesowych, dzięki gromadzeniu i analizie informacji o klientach
 • Dostosowanie oferty do grupy docelowej dzięki prawidłowej segmentacji klientów
 • Wspomaganie tworzenia strategii rozwoju portfela klientów
 • Łatwy dostęp do informacji zarządczych na różnych poziomach
 • Bezproblemową integrację z innymi aplikacjami, co pozwala na łatwe współdzielenie informacji
 • Szybką obsługę, dzięki znanemu ze środowiska Microsoft Office interfejsowi użytkownika

Więcej ...

Leasing

System InfoConsulting do zarządzania leasingiem to zapewnia kompleksową obsługę całego procesu leasingowego, w oparciu o najnowsze uregulowania prawne i standardy księgowe. Leasing maszyn i urządzeń czy floty znajduje się pod stałą kontrolą, umożliwiając:

 • Pełną obsługę umów leasingowych
 • Optymalne wykorzystanie zasobów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz przedmiotów leasingu, odpowiadające jednocześnie wymogom ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym
 • obsługę refinansowania oraz spraw ubezpieczeniowych

Rozwiązanie zapewnia pełną integrację z systemem finansowo-księgowym, zarządzaniem środkami trwałymi, należnościami i windykacją, CRM, raportowaniem, dostępem mobilnym, itp.

Więcej ...

Udostępnij
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Góra