+48 22 331 00 51
ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

apla_PUP

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają przede wszystkim na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie zapewnienia inżynierii sanitarnej, komunikacji miejskiej, zaopatrzenia ludności w energię elektryczną, gazową i cieplną, zarządu państwowymi zasobami lokalowymi, zarządu państwowymi terenami zielonymi, i in.

InfoConsulting przygotował rozwiązania dla spółek publicznych w sektorach spółek:

  • Wodno – kanalizacyjnych
  • Energetycznych
  • Ciepłowniczych
  • Gazowniczych
  • Zarządzania mediami
  • Lokalowych

Rozwiązania dedykowane dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej:

ABS GIS

Zaawansowane rozwiązanie geoinformacyjne ABS GIS to kompletne i aktualne informacje o infrastrukturze sieciowej z zastosowaniem mapy cyfrowej. System daje możliwość obliczania strat zgodnie z uwzględnieniem podziału sieci na strefy i wykorzystaniu danych przestrzennych, jak również możliwość rejestracji i obsługi awarii sieci na mapie wraz ze wskazaniem odpowiednich rozwiązań, np. wskazaniem odpowiednich zasuw liniowych wymagających zamknięcia w celu usunięcia usterki na sieci. Rozwiązanie umożliwia także odczyt danych rozliczeniowych z poziomu mapy cyfrowej poprzez kliknięcie na budynki przyłączone do obsługiwanych sieci.

Więcej …

BI

Rozwiązanie Business Intelligence to nowoczesny system zapewniający dużą elastyczność dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Przynosi ono wymierne korzyści wynikające z bieżącej dostępności wysokiej jakości danych. Umożliwia mobilną obsługę procesu i korzystanie ze sprawozdań i raportów.

Rozwiązanie dostarcza:

  • Bieżące śledzenie wyników działalności, wszystkich istotnych wskaźników efektywności oraz efektów podejmowanych działań rynkowych
  • Monitorowanie wyników osiąganych przez poszczególne oddziały oraz podejmowanie decyzji w zakresie realizacji projektów, zarządzania ryzykiem, zarządzania zasobami
  • Bieżące monitorowanie i analizę danych rynkowych

Więcej ...

eBOK

Rozwiązanie oferowane przez InfoConsulting jest łatwym w użytkowaniu i administrowaniu narzędziem usprawniającym obsługę klientów. To tu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu użytkownik może otrzymać informację o swojej umowie i aktualnych rozliczeniach.

Firma udostępniająca swoim klientom elektroniczne biuro obsługi klienta szanuje ich cenny czas i odpowieda na ich stale rosnące potrzeby. eBOK to nie tylko faktury i sprawy
finansowe. Aplikacja pomaga budować trwałe relacje z klientami dzięki możliwości wysyłania do nich informacji zbiorczych.

Więcej ...

ABS Billing

ABS Billing wspiera dwa główne obszary biznesowe - Obsługę Klienta oraz wyliczanie i fakturowanie należności za media. System gromadzi wszystkie niezbędne informacje związane z procesem akwizycji nowego Klienta, formalności dotyczących umowy, a także późniejszej współpracy (elektroniczny obieg dokumentów, historia kontaktów, korespondencji). Za pośrednictwem Panelu Klienta możliwy jest zdalny dostęp do bieżących informacji takich jak stan płatności czy status zgłoszeń Klienta. Rozwiązanie usprawnia masowe rozliczanie i fakturowanie Klientów zarówno w terenie, jak i stacjonarnie w biurze. System obsługuje również procesy związane z zarządzaniem infrastrukturą techniczną. Szybki dostęp do ewidencjonowanych informacji możliwy jest dzięki rozwiązaniom raportowym – ABS Reports lub bardziej zaawansowanemu funkcjonalnie – ABS Business Intelligence.

Więcej ...

Udostępnij
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Góra