+48 22 331 00 51
ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa

Logistyka

apla_logis

Logistyka ogniskuje w sobie wszystkie wyzwania współczesnego rynku. Są to w szczególności elastyczność i ścisła współpraca z klientem, szybkość reakcji oraz  terminowość realizowanych zleceń.

W realizacji potrzeb klienta firmy logistyczne wspiera szereg zaawansowanych systemów IT, dzięki którym zarządzający mają pełną kontrolę nad newralgicznymi obszarami:

 • Kontroli wydatków, dbając o optymalizację kosztową
 • Zachowania wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych oraz magazynowych
 • Właściwego zarządzania flotą
 • Szybki przepływ informacji
 • Terminowości świadczonych usług

InfoConsulting przygotowała dla firm logistycznych rozwiązania pozwalające usprawniać proces zarządzania.
 

Rozwiązania dedykowane dla logistyki:

ERP

Przygotowane rozwiązanie ERP wspiera obszar zarządzania flotą, zwłaszcza w zakresie gospodarki, materiałowej, planowania remontów, monitorowania stanów magazynowych – co szczególne istotne - w zakresie dostępności części zamiennych. System ERP pozwala także na analizę zużycia paliwa oraz awaryjności pojazdów. Umożliwia także precyzyjne oszacowanie  kosztów funkcjonowania poszczególnych linii komunikacyjnych.

System jest także przydatny w zarządzaniu kadrą kierowców oraz dodatkowymi usługami, jakie świadczy przedsiębiorstwo.

Więcej ...

BI

ABS BI dla logistyki umożliwia dokonanie różnorodnych zestawień porównawczych, symulacji rozwoju, prognozowanie przyszłych wyników. BI odpowiada na pytania związane z bieżącymi operacjami poszczególnych departamentów zarówno w czasie rzeczywistym, jak i okresowym do wyznaczania trendów. Pobiera dane z różnorodnych źródeł i udostępnia je w postaci raportów i analiz graficznych.

 • Monitoring i zarządzanie zapasami
 • Monitoring i zarządzanie złogami magazynowymi
 • Zarządzanie i optymalizacja kosztów magazynowania i logistyki
 • Monitoring i optymalizacja tras dostaw
 • Monitoring i analiza terminowości dostaw

Więcej ...

ABS GIS

Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu geoinformacyjnemu, oferowanemu przez InfoConsulting, firmy logistyczne zwiększą wydajność floty poprzez łatwe planowanie optymalnych tras i opracowywanie dokładnych harmonogramów przejazdów. Dobrze zaplanowane trasy to zmniejszenie liczby przejechanych kilometrów, a tym samym niższe zużycie paliwa i oszczędności.

ABS GIS jest platformą integrującą dane dotyczące floty, pracowników oraz systemów zarządzania relacjami z klientami. Dzięki takiemu rozwiązaniu i wykorzystaniu rozwiązań webowych zarówno kierownictwo, dyspozytorzy, jak i klienci mają dostęp do czytelnych, zobrazowanych informacji. ABS GIS pomaga:

 • właściwie zarządzać flotą
 • efektywnie planować trasy i harmonogramy przejazdów
 • redukować przejechane kilometry i zużycie paliwa
 • terminowo realizować zamówienia
 • optymalizować wykorzystanie czasu pracy
 • wdrażać inicjatywy proekologiczne
 • zmniejszać koszty

Więcej ...

Elektroniczny panel pracownika

Autorskie rozwiązanie do zarządzania pracownikami eliminuje problemy związane z tradycyjnym dostarczaniem papierowych dokumentów dla pracowników. Pozwala na dystrybucję dokumentów takich jak: PIT11, IMIR (d. RMUA), paski płacowe oraz wiele innych, za pośrednictwem specjalnie przygotowanego narzędzia, bez konieczności ręcznego adresowania i wysyłki listownej.

System zapewnia:

 • Poprawę jakości komunikacji z pracownikami – aplikacja umożliwia uruchomienie kanału komunikacji elektronicznej i gwarantuje uniknięcie komplikacji związanych ze zmianami adresów korespondencyjnych
 • Bezpieczeństwo danych – eOP zapewnienia bezpieczeństwo podczas wymiany poufnych informacji kadrowo-płacowych
 • Oszczędności – aplikacja pozwala na pominięcie dystrybucji dokumentów listami poleconymi oraz obsługę zwrotów
 • Stały monitoring obiegu dokumentów – system umożliwia bieżące śledzenie akcji dystrybucji dokumentów.

Zobacz:

www.panelpracownika24.pl

Leasing

System InfoConsulting do zarządzania leasingu to zapewnia kompleksową obsługę całego procesu leasingowego, w oparciu o najnowsze uregulowania prawne i standardy księgowe. Leasing maszyn i urządzeń czy floty znajduje się pod stałą kontrolą, umożliwiając:

 • Pełną obsługę umów leasingowych
 • Optymalne wykorzystanie zasobów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz przedmiotów leasingu, odpowiadające jednocześnie wymogom ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym
 • obsługę refinansowania oraz spraw ubezpieczeniowych

Rozwiązanie zapewnia pełną integrację z systemem finansowo-księgowym, zarządzaniem środkami trwałymi, należnościami i windykacją, CRM, raportowaniem, dostępem mobilnym, itp.

Więcej ...

Udostępnij
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Góra