+48 22 331 00 51
ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa

Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie dedykowane dla sektora wodno-kanalizacyjnego

ERP OpwikCel wdrożenia:

Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego rozwiązania informatycznego – IFS Applications™.

Przed wdrożeniem systemu zintegrowanego klasy ERP − IFS Applications™ − w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. korzystano z kilku prostych, niezależnych narzędzi informatycznych. Obejmowały one tylko niektóre obszary działalności firmy, m.in. finanse i księgowość, obsługę klienta i gospodarkę magazynową. Ze względu na brak integracji dotychczasowych narzędzi IT dostęp do informacji zarządczej był utrudniony i ograniczał możliwości efektywnego zarządzania.

Przebieg wdrożenia:

Uruchomienie systemu IFS Applications™ odbyło się zgodnie z planem i w kwietniu  2012 r. nastąpił start produkcyjny rozwiązania. W ramach projektu wdrożono moduły: IFS Finanse™, IFS Dystrybucja™, IFS Remonty™, IFS Zasoby Ludzkie™ oraz IFS Płace™.

Główne cele projektu wdrożenia zostały osiągnięte. Nastąpiło uporządkowanie gromadzonych i przetwarzanych w systemie informacji. Systemem IFS Applications™ objęto wszystkie kluczowe procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. Usprawniono procesy obsługi laboratorium, obsługi zamówień publicznych i obsługi inwestycji. System IFS Applications™ wspiera również zarządzanie przeglądami i remontami infrastruktury technicznej.

Moduły IFS Applications™:
 • IFS Finanse™
 • IFS Dystrybucja™
 • IFS Remonty™
 • IFS Zasoby Ludzkie™
 • IFS Płace™

Liczba użytkowników: 50

Korzyści z wdrożenia:

Podstawowe korzyści z wdrożenia w OPWiK kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego to automatyzacja procesów przetwarzania danych oraz usprawnienie i przyśpieszenie obiegu informacji w przedsiębiorstwie.

W efekcie wdrożenia usprawniono procesy biznesowe w wielu obszarach działalności przedsiębiorstwa, takich jak zarządzanie umowami, fakturowanie usług, planowanie i śledzenie realizacji inwestycji, finanse i księgowość oraz budżetowanie. Zintegrowane zarządzanie ułatwia również prowadzenie gospodarki materiałowej, inwentaryzację stanów magazynowych oraz obsługę zleceń roboczych.

O kliencie

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) Sp. z .o.o. ma ponad 70 lat tradycji. Spółka świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie miasta Otwocka oraz gmin Karczew, Józefów i Celestynów. Sieć wodociągowa na terenie Otwocka została w ostatnich latach znacznie rozbudowywana w ramach programu inwestycyjnego „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” współfinansowanego przez Unię Europejską. Obecnie długość sieci wodociągowej OPWiK wynosi łącznie ponad 220 km, z czego ponad połowa powstała w ramach inwestycji objętych unijnym Funduszem Spójności.

REFERENCJE

Wdrożenie realizowane przez konsultantów i ekspertów ABS zostało docenione przez klienta.

Zobacz referencję
Opinie
 • 1
  "System ERP wymusił zmiany procesów, co zwiększyło sprawność operacyjną naszej firmy. Posiadamy obecnie dobrze funkcjonujący system zarządzania dokumentacją. Dysponujemy również pełną ewidencją zleceń roboczych z przypisaniem kosztów.”
  Grażyna Osica / Główny księgowy i prokurent w OPWiK Sp. z o.o.
 • 2
  „Dostęp do informacji w naszej firmie uległ znacznej poprawie. Dane są przechowywane w jednym systemie, do którego dostęp mają wszyscy uprawnieni pracownicy. Co ważne, informacje te są wielokrotnie weryfikowane, co pozwala zmniejszyć ryzyko podejmowania niewłaściwych decyzji na każdym poziomie organizacyjnym.”
  Grażyna Osica / Główny księgowy i prokurent w OPWiK Sp. z o.o.
Udostępnij
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Góra