+48 22 331 00 51
ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa

ABS GIS

Zaawansowany system geoinformacyjny

GIS-IFS-ERPABS GIS to innowacyjny system geoinformacyjny, który dzięki szerokim możliwościom analitycznym oraz wykorzystanym narzędziom umożliwia szybsze i sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem.

ABS GIS usprawnia zarządzanie siecią, obiektami w terenie czy usługami np. wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi, itp. Dziś trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie przedsiębiorstw bez zintegrowanego systemu informatycznego. Realizuje on szereg zadań związanych nie tylko z ewidencją obiektów, ale także ich modernizacją i obsługą klientów.

System ABS GIS daje ogromne możliwości w zakresie utrzymania i eksploatacji obiektów.  Dzięki funkcjonalnościom analitycznym oraz zaawansowanym narzędziom umożliwia przestrzenną prezentację danych, tworzenie i edytowanie warstw mapy, przeglądanie i analizowanie atrybutów obiektów bazy oraz generowanie wydruków. Końcowe wyniki analiz dostarczają kompleksowych informacji o obiektach i zjawiskach. System umożliwia także pełną weryfikację i kontrolę poprawności rozwiązania przestrzennej struktury poszczególnych jej składników.

Oferowany system jest niezbędnym źródłem informacji dla osób zarządzających. Dzięki szerokim możliwościom analitycznym oraz wykorzystanym narzędziom, ABS GIS umożliwia szybsze i sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, dostarczając bieżących informacji.


Korzyści z wdrożenia ABS GIS:

  • Obniżenie kosztów eksploatacji
  • Bieżąca inwentaryzacja
  • Graficzna prezentacja danych w postaci map pozwalających w prosty i wyrazisty sposób przedstawić wyniki zawiłych analiz
  • Scentralizowanie informacji w jednej bazie pozwalające na uproszczenie kontroli i weryfikacji
  • Łatwy i szybki dostęp do danych
  • Usprawnienie procesu usuwania awarii
  • Kontrola parametrów jakościowych związanych z funkcjonowaniem sieci
  • Tworzenie szczegółowych i rozbudowanych modeli analitycznych sieci
  • Znaczne usprawnienie obsługi klienta

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Góra